top of page
rentbase_logo_fb1.png

1. Wyszukanie wynajmu

Aby zgłosić naruszenie (określić status wynajmu), należy wyszukać interesujący nas wynajem na liście wynajmów. 

Kroki:

1. Wejdź w "Moje wynajmy" bądź "Wszystkie wynajmy" (wszystkie wynajmy widoczne są dla użytkownika w roli Manager)

2. Posługując się polem wyszukiwania w kolumnie "Konsument/Firma" zacznij wprowadzać nazwę firmy bądź numer NIP/Pesel

3. Kliknij na ikonę            w kolumnie "Opcje"

4. Przejdź do sekcji "Aktualizacja statusu"

5. Zaznacz odpowiedni status i podaj wymagane informacje (szczegółowe omówienie statusów, poniżej)

 

opcje.png

MOŻLIWE STATUSY WYNAJMU

Zgodnie z umową

Jeżeli najemca zwrócił pojazd w nienaruszonym stanie oraz w przewidzianym terminie (zgodnie z podpisaną umową najmu), należy wskazać status "Zgodnie z umową".

W statusie tym możesz wskazać:

 • Datę zwrotu pojazdu - data w której klient zwrócił pożyczony pojazd

 • Komentarz - dowolny komentarz, który będzie widoczny dla Ciebie i innych użytkowników Platformy Rentbase [opcjonalnie]

Jeżeli chcesz zapisać status kliknij przycisk "Zapisz". 

Od tej chwili informacja ta będzie widoczna dla wszystkich użytkowników Platformy Rentbase.

!WAŻNE!

Jeżeli w ustawieniach masz zaznaczoną opcję "Automatycznie zamykaj wynajmy" , wszystkie wynajmy co do których nie zgłosiłeś naruszeń zostaną zamknięte ze statusem "Zgodnie z umową" (24 godziny po określonym końcu wynajmu). Dzięki temu nie musisz ich zamykać ręcznie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie abyś to zrobił. Wynajem możesz zakończyć w każdym momencie.

zgodnie.png

Jeżeli wynajem zakończył się niezgodnie z umową, wybierz status "Niezgodnie z umową".

W statusie tym możesz wskazać:

 • Datę zwrotu pojazdu

 • Zadłużenie - jeżeli wystąpiło (możesz również podać jeden z powodów zadłużenia oraz jego kwotę i walutę)
  • Przedłużenie z OC

  • Niedotankowany

  • Uszkodzenie pojazdu 

  • Przeterminowany wynajem

 • Uszkodzenie pojazdu - jeżeli nastąpiło (możesz również wskazać rodzaj uszkodzenia)

  • Kolizja​

  • Wypadek

  • Dewastacja

  • Kasacja

  • Z winy najemcy

 • Z winy najemcy - w przypadku gdy uszkodzenie nastąpiło z winy najemcy

 • Komentarz - dowolny komentarz, który będzie widoczny dla Ciebie i innych użytkowników Platformy Rentbase [opcjonalnie]

niezgodnie.png

Niezgodnie z umową

Jeżeli wynajem został zakończony ze strony Twojej wypożyczalni, np. w skutek łamania zasad wynajmu przez najemcę, wybierz status "Wypowiedzenie przez RaC".

W statusie tym możesz wskazać:

 • Datę zwrotu pojazdu

 • Zadłużenie - jeżeli wystąpiło (możesz również podać jeden z powodów zadłużenia oraz jego kwotę i walutę)
  • Przedłużenie z OC

  • Niedotankowany

  • Uszkodzenie pojazdu 

  • Przeterminowany wynajem

 • Uszkodzenie pojazdu - jeżeli nastąpiło (możesz również wskazać rodzaj uszkodzenia)

  • Kolizja​

  • Wypadek

  • Dewastacja

  • Kasacja

  • Z winy najemcy

 • Z winy najemcy - w przypadku gdy uszkodzenie nastąpiło z winy najemcy

 • Komentarz - dowolny komentarz, który będzie widoczny dla Ciebie i innych użytkowników Platformy Rentbase [opcjonalnie]

wypowiedziane.png

Wypowiedzenie przez RaC

Jeżeli pojazd, który wypożyczył najemca został skradziony, wprowadź status "Kradzież".

W statusie tym możesz wskazać:

 • Datę zgłoszenia na policję data, w której zgłosiłeś kradzież na policję

 • Kradzież z winy klienta - jeżeli jesteś przekonany, że kradzież nastąpiła z winy klienta, np. gdy klient zostawił odpalone auto bez opieki bądź w środku niezamkniętego pojazdu znajdowały się kluczyki
 • Nieodzyskany - jeżeli pojazd nie został odzyskany przez odpowiednie organy ścigania bądź przez działania własne

 • Odzyskany- w przypadku gdy pojazd został odzyskany (dodatkowo możemy podać sposób odzyskania oraz datę zwrotu pojazdu)

  • Odzyskany przez RaC​

  • Odzyskany przez policję

  • Odzyskany przez SG

  • Odzyskany przez firmę zewnętrzną

 • Komentarz - dowolny komentarz, który będzie widoczny dla Ciebie i innych użytkowników Platformy Rentbase [opcjonalnie]

kradzież.png

Kradzież

Jeżeli pojazd, który wypożyczył najemca został przywłaszczony, wprowadź status "Przywłaszczenie".

W statusie tym możesz wskazać:

 • Datę zgłoszenia na policję data, w której zgłosiłeś kradzież na policję

 • Nieodzyskany - jeżeli pojazd nie został odzyskany przez odpowiednie organy ścigania bądź przez działania własne

 • Odzyskany- w przypadku gdy pojazd został odzyskany (dodatkowo możemy podać sposób odzyskania oraz datę zwrotu pojazdu)

  • Odzyskany przez RaC​

  • Odzyskany przez policję

  • Odzyskany przez SG

  • Odzyskany przez firmę zewnętrzną

 • Zadłużenie - jeżeli wystąpiło (możesz również podać jeden z powodów zadłużenia oraz jego kwotę i walutę)

  • Przedłużenie z OC

  • Niedotankowany

  • Uszkodzenie pojazdu 

  • Przeterminowany wynajem

 • Uszkodzenie pojazdu - jeżeli nastąpiło (możesz również wskazać rodzaj uszkodzenia)

  • Kolizja​

  • Wypadek

  • Dewastacja

  • Kasacja

  • Z winy najemcy

 • Komentarz - dowolny komentarz, który będzie widoczny dla Ciebie i innych użytkowników Platformy Rentbase [opcjonalnie]

przywłaszczenie.png

Przywłaszczenie

BIGDATABOX Logo
rentbase _newlogo.png
ADRES

BIGDATABOX Sp. z o.o.

Marka Kotańskiego 8 lok.7

10-160 Olsztyn

office@bigdatabox.pl

Tel: 793 355 307

NIP: 7393917784

SPOŁECZNOŚĆ
 • Bigdatabox Linkedin
 • RentBase Facebook
bottom of page