top of page
rentbase_logo_fb1.png

1. Jak rozpocząć weryfikację klienta w Renbase?

Platforma Rentbase umożliwia weryfikację zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

W naszej instrukcji skupimy się na weryfikacji osoby fizycznej.

Weryfikacji możesz dokonać na podstawie:

 • numeru Pesel

 • numeru telefonu

 • numeru paszportu (w przypadku cudzoziemców)

 

Kroki:

1. Wprowadź numer Pesel w sekcji "Sprawdź konsumenta"

2. Kliknij przycisk "Szukaj"

2. Wprowadzenie danych najemcy

Następnym krokiem jest wprowadzenie danych Twojego klienta.

W przypadku gdy dany klient był kiedykolwiek weryfikowany (niezależnie czy przez Twoją czy przez inną wypożyczalnię) w Rentbase, jego dane zostaną automatycznie uzupełnione. 

Oczywiście masz pełną możliwość ich edycji. 

Kroki:

1. Wprowadź bądź uzupełnij dane twojego klienta

2. Jeżeli posiadasz dostępy do Biur Informacji Gospodarczej, takich jak: KRD BIG SA bądź ERIF i uzupełniłeś je w Panelu ustawień możesz zaznaczyć checkbox aby zweryfikować w nich swojego klienta pod kątem ewentualnego zadłużenia

3. Jeżeli posiadasz numer blankietu prawa jazdy swojego klienta, możesz zweryfikować jego uprawnienia do kierowania pojazdami

2. Kliknij przycisk "Wyszukaj"

!WAŻNE!

Nawet jeżeli dane klienta zostały uzupełnione automatycznie, zweryfikuj je z tymi podawanymi Tobie. Możliwe, że pojawią się pewne rozbieżności. W takim przypadku wprowadź je do Rentbase. Platforma zapisze je jako inne informacje przypisane do tego klienta i będzie je prezentować jako "Historię zmian danych osobowych". To niezmiernie cenne informacje... dlaczego? O tym powiemy trochę później :)

RAPORT RENTBASE

1. Ocena klienta na podstawie algorytmu i danych zgromadzonych w Rentbase

1. Pierwsze miejsce w raporcie zajmuje wynik z "Algorytmu Rentbase".

Algorytm ten można skonfigurować samemu. Zobacz jak to zrobić "link". Dzięki niemu w szybki i czytelny sposób jesteście w stanie stwierdzić, czy klient jest godny zaufania czy też nie. To kiedy wyświetli się np. czerwone światło, określacie sami na podstawie wprowadzonych parametrów.

2. Poniżej znajduje się pasek prezentujący udział procentowy zakończonych pozytywnie najmów. Jak widać na grafice, w tym przypadku klient ma tylko 29% pozytywnie zakończonych wynajmów. A więc na pewno nie jest to klient z dobrą historią wynajmów.

algorytm.png

2. Informacje o kulturze najmów danego klienta

Kolejnym elementem raportu jest zestawienie historii wniosków, wynajmów oraz zmian danych osobowych w ramach weryfikowanego najemcy.

1. Zakładka "Ostatnie wnioski"

Zakładka ta prezentuje zestawienie 3 ostatnich wniosków, czyli prób wynajmu. Informacje pochodzą ze wszystkich wypożyczalni korzystających z Rentbase. Są to bardzo przydatne informacje w ocenie ryzyka udzielenia wynajmu.

Tabel wniosków zawiera informację takie jak:

 • Data złożenia wniosku - data w której wypożyczalnia weryfikowała klienta w Rentbase

 • Status wniosku

  • Aktywny wniosek - najemca wnioskował o wynajęcie auta, ale wypożyczalnie jeszcze nie zdecydowała o jego wynajmie​

  • Odmowa - wypożyczalnia odmówiła wynajmu auta temu klientowi

 • Przyczyna odmowy wynajmu

!WAŻNE!

Zwracaj uwagę na daty 'Aktywnych wniosków'. To bardzo cenna informacja. Jeżeli widzisz, że w krótkim odstępie czasu dany najemca ma np. 3 aktywne wnioski, to może to oznaczać, że próbuje dokonać fraudu w kilku wypożyczalniach na te same dane osobowe. Możliwe, że chce dokonać przywłaszczenia, wykorzystując brak wymiany informacji pomiędzy wypożyczalniami... jeszcze nie wie, że na straży twojego bezpieczeństwa stoi Rentbase!

ostatnie wnioski.png

2. Zakładka "Historia wynajmów"

Zakładka ta prezentuje historię wynajmów weryfikowanego klienta.

Zawiera dane takie jak:

 • Status

  • Trwający wynajem - wynajem w trakcie trwania

  • Przywłaszczenie - pojazd został przywłaszczony

  • Kradzież - pojazd został skradziony

  • Niezgodnie z umową - umowa zakończona niezgodnie z zawartą umową najmu

  • Wypowiedziana przez RaC - umowa najmu wypowiedziana przez wypożyczalnię

  • Zakończony - zakończony wynajem

 • Dni opóźnienia - różnica pomiędzy planowaną datą zakończenia wynajmu a realną datą zakończenia wynajmu

 • Odzyskany - informacja o odzyskaniu pojazdu, możliwe w przypadku przywłaszczenia bądź kradzieży
 • Stan pojazdu (uszkodzenia pojazdu)
  • Kolizja - w wyniku kolizji

  • Wypadek - w wyniku wypadku

  • Dewastacja - pojazd zdewastowany

  • Kasacja - pojazd do kasacj

 • Najem z OC sprawcy - kiedy najem nastąpił z OC sprawcy

 • Z winy najemcy - w przypadku gdy uszkodzenie nastąpiło z winy najemcy

 • Zadłużenie - kwota zadłużenia na danych wynajmie (jeżeli wystapiła)

 • Komentarz - dowolny komentarz do wynajmu

 • Data - data zgłoszenia zdarzenia

!WAŻNE!

Wszystkie zawarte tu dane są dla Ciebie cennym źródłem informacji. Zwracaj jednak szczególną uwagę na ilość trwających wynajmów. Może to być wyraźny sygnał, że klient chce dokonać naruszenia! Jeżeli próbuje wypożyczyć w twojej wypożyczalni pojazd, a posiada już dwa inne auta pożyczone w innych RaC, to wnioski nasuwają się same. 

historia.png

3. Zakładka "Historia zmian danych osobowych"

Zakładka ta prezentuje historię zmiany danych osobowych weryfikowanego klienta.

Zbiera więc i pokazuje jak na przestrzeni wszystkich swoich wynajmów klient zmieniał dane podawane w wypożyczalniach.

Zawiera dane takie jak:

 • Nazwa pola - pole w obrębie którego nastąpiła zmiana danych osobowych

  • Prezentowane tu będą zmiany w obrębie wszystkich pól, które wypożyczalnia może wprowadzić przy uzupełnianiu danych klienta​

  • Przed zmianą - informacja przez zmianą

  • Po zmianie - informacja po zmianie

  • Data zmiany - data w której najemca podał dane różniące się od poprzednio dodanych

!WAŻNE!

Wszystkie zawarte tu informacje są dla Ciebie cenne. Jeżeli klient często zmienia adres zamieszkania bądź numer telefonu to jest to sygnał, że może dziać się coś niepokojącego. 

Jeszcze bardziej wyraźnym sygnałem ewentualnego naruszenia mogą być zmiany w obrębie Imienia bądź Nazwiska. Wiemy, że zdarzały się przypadki, gdy klient legitymując się tym samym numerem Pesel w różnych wypożyczalniach, podawał różne zestawy danych osobowych! To już sygnał o praktycznie 100% szansie na nadużycie!

dane osobowe.png

3. Informacje z innych źródeł

1. Biura Informacji Gospodarczej

Zakładka ta prezentuje skrócone dane z BIG. W tej chwili Rentbase jest zintegrowany z trzema największymi Biurami Informacji Gospodarczej w Polsce, tj.:

 • Krajowy Rejestr Długów BIG SA

 • ERIF BIG SA

 • BIG InfoMonitor

W ramach weryfikacji możemy pozyskać informacje:​

 • Suma zadłużenia - suma zadłużenia weryfikowanego najemcy zarejestrowana w danym BIG

 • Liczba wierzycieli - liczba wierzycieli składających się na sumę zadłużenia w danym BIG

Aby móc korzystać z tych informacji musisz posiadać umowę z jednym z powyższych BIG oraz wprowadzić twoje dane dostępowe w panelu ustawień Rentbase [zobacz jak to zrobić] 

!WAŻNE!

Dane pobierane z BIG mogą również służyć do zasilenia algorytmu Rentbase. Możesz je wykorzystać przy jego konfiguracji [zobacz jak to zrobić]. Dzięki temu będziesz w stanie w procesie oceny klienta szybko eliminować  tych posiadających zadłużenie np. powyżej 500 zł. Wybór tego jaka kwota zadłużenia ma wyzwalać jaki kolor ostrzeżenia, należy do Ciebie!

big.png

2. Weryfikacja dowodu osobistego

Jeżeli posiadasz konto w KRD BIG SA, możesz mieć dostęp do weryfikacji dowodu osobistego swojego najemcy (weryfikacja możliwości skorzystania z tej opcji leży po stronie wypożyczalni) Dzięki tej opcji możesz sprawdzić czy:

 • Dowód jest ważny

 • Czy Imię oraz Nazwisko odpowiada numerowi Pesel

 • Czy numer DO jest poprawny

 • Czy adres jest zgodny z tym prezentowanym w DO

Aby móc korzystać z tych informacji musisz posiadać umowę z jednym z powyższych BIG oraz wprowadzić twoje dane dostępowe w panelu ustawień Rentbase [zobacz jak to zrobić] 

dowód.png

3. Pozostałe źródła

Jako Rentbase cały czas staramy się poszerzać źródła informacji, które mogą być pomocne w ocenie ryzyka. W tej sekcji będą pojawiać się informacje, które uznamy za cenne dla twojej wypożyczalni. Masz jakieś pomysły na dane, które wsparły by proces oceny klienta? Daj nam znać! 

4. Uprawnienia do kierowania pojazdami

Zakładka ta pozwala uzyskać informację o tym, czy twój najemca posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Dodatkowo będziesz w stanie zweryfikować, czy prezentowany Tobie blankiet prawa jazdy jest zgodny z informacjami zawartymi w rejestrach Państwowych. 

Zweryfikujesz:

 • Typ dokumentu

 • Seria i numer blankietu

 • Organ wydający dokument

 • Datę ważności prawa jazdy

 • Stan dokumentu

 • Kategorię uprawnień

 • Komunikaty

!WAŻNE!

Zachęcamy do każdorazowej weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami. Klienci często zgłaszali nam, że dopiero po wypożyczeniu pojazdu okazywało się, że najemca nie miał prawa jazdy, bądź zostało mu one zatrzymane / straciło ważność. Dzięki Rentbase możesz uniknąć takich sytuacji. To na pewno pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo, nie tylko twojej wypożyczalni, ale również na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Dbajmy o bezpieczeństwo razem!

pprawo jazdy.png

DECYZJA CO DO WYNAJMU

Wynajmij pojazd lub odmów wynajmu

Bardzo istotnym krokiem procesu jest określenie czy zdecydowaliście się na wynajem pojazdu weryfikowanemu klientowi. Ta informacja jest kluczowa nie tylko dla Was ale również dla innych użytkowników Platformy. To ona daje źródło informacjom o m.in.:

 1. ilości trwających wynajmów

 2. ilości odmówionych wynajmów

 3. statusie wynajmu

 

Określenie decyzji co do wynajmu trwa zaledwie 5 sekund. 

!WAŻNE!

Pamiętaj, że informacje negatywne na temat najemcy, możesz wprowadzić tylko do weryfikacji, które zakończyłeś jako "Wynajmij". 

wynajmij odmów.png

1. Wynajmij pojazd

Jeżeli na podstawie weryfikacji zdecydujesz się wynająć pojazd najemcy:

 1. kliknij w przycisk "WYNAJMIJ"

 2. jeżeli chcesz wprowadź numer rejestracyjny pojazdu

 3. określ czy wynajem na ograniczenia wyjazdu​​

  • Tylko na terenie kraju

  • Na terenie Unii Europejskiej

  • Poza terenem Unii Europejskiej

 4. wskaż datę do kiedy wypożyczasz pojazd

 5. jeżeli wynajem nastąpił z OC sprawcy zaznacz checkbox "Najem z OC sprawcy"

 6. Kliknij przycisk "POTWIERDŹ"

 

Określenie decyzji co do wynajmu nie powinno zająć więcej niż 

 5 sekund. 

2. Odmów wynajmu

Jeżeli na podstawie weryfikacji zdecydujesz się odmówić wynajmu:

 1. kliknij w przycisk "ODMÓW WYNAJMU"

 2. podaj jeden z powodów odmowy najmu​​

  • Negatywna weryfikacja w RentBase

  • Niezgodność wymaganych dokumentów

  • Brak środków na koncie

  • Błędy proceduralne

  • Informacja z innego źródła

  • Brak samochodu

  • Klient problematyczny

 3. Kliknij przycisk "POTWIERDŹ"

 

Określenie decyzji co do wynajmu nie powinno zająć więcej niż 

 5 sekund. 

BIGDATABOX Logo
rentbase _newlogo.png
ADRES

BIGDATABOX Sp. z o.o.

Marka Kotańskiego 8 lok.7

10-160 Olsztyn

office@bigdatabox.pl

Tel: 793 355 307

NIP: 7393917784

SPOŁECZNOŚĆ
 • Bigdatabox Linkedin
 • RentBase Facebook
bottom of page