top of page
rentbase_logo_fb1.png

1. Czym jest algorytm oceny Rentbase?

Algorytm oceny Rentbase, pozwala na szybką i efektywną ocenę najemcy według wcześniej określonych kryteriów, bez konieczności zagłębiania się w szczegółowy raport. Działa na zasadzie trzech znaczników, określających kulturę wynajmu najemcy:

 • Zielony

 • Pomarańczowy

 • Czerwony

 

Warunki, jakie musi spełnić najemca aby być oznaczony danym kolorem, ustalacie sami! To do Was należy decyzja, co oznacza każdy z kolorów i jaką politykę bezpieczeństwa zastosujecie dla każdego z nich. 

Algorytm można skonfigurować osobno dla najemcy Przedsiębiorcy oraz Konsumenta.

Konfiguracja polega na określeniu, kiedy dany najemca, którego weryfikujesz w Rentbase ma być oznaczony danym kolorem reprezentującym ryzyko udzielenia najmu. To świetna opcja dla firm, w których weryfikacji dokonują pracownicy ale zasady bezpieczeństwa są określone odgórnie. W takiej sytuacji, pracownik nie musi zastanawiać się czy na bazie raportu z Rentbase wypożyczyć pojazd czy też nie. Prosta komunikacja kolorowymi infografikami daje mu natychmiastową instrukcję, jak powinien postąpić. Oszczędność czasu i jednoznaczność decyzji oraz procedur, na pewno przysłuży się twojej wypożyczalni.

Poniżej znajdziecie instrukcję konfiguracji wraz z przykładowym ustawieniem algorytmu. Konfiguracja dla Firmy wygląda analogicznie jak konfiguracja dla Konsumenta. W związku z tym, poniższa instrukcja skupia się na samym ustawieniu algorytmu, bez rozróżnienia dla kogo jest on ustawiany.

algorytm czer.jpg

2. Gdzie mogę skonfigurować algorytm?

Sekcję konfiguracji algorytmu odnajdziesz w ustawieniach Platformy Rentbase. 

Kroki:

 1. Kliknij w ikonę "trybika"          w prawym górnym rogu okna Platformy

 2. Wprowadź swoje hasło i przejdź niżej do sekcji "Zmień ustawienia firmy"

 3. Zaznacz opcję "Używaj algorytmu oceny Rentbase"

 4. Kliknij "ZAPISZ"

 5. Przejdź poniżej w celu konfiguracji algorytmu

KONFIGURACJA ALGORYTMU

1. Konfiguracja algorytmu - możliwe parametry konfiguracji

Możliwość konfiguracji algorytmu w przypadku Konsumenta jak       i Firmy nieznacznie się różni możliwymi do ustawienia warunkami. Klienta możemy ocenić na podstawie parametrów takich jak:

 1. Wnioski

  • Liczba udzielonych wynajmów​

  • Liczba aktywnych wniosków

  • Liczba odmówionych wynajmów

 2. Biura Informacji Gospodarczej

  • Suma zadłużenia ​

  • Liczba wierzycieli

 3. Historia zmian danych

  • Liczba zmian adresu e-mail​

  • Liczba zmian adresu

  • Liczba zmian danych Dowodu Osobistego

  • Liczba zmian nazwiska

  • Liczba zmian imienia

  • Liczba zmian numeru telefonu

 4. Giełdy Długów [Tylko dla przedsiębiorcy]

  • Suma zadłużenia​

  • Ilość informacji

 5. Weryfikacja e-mail [opcja jeszcze nie dostępna]

 6. Weryfikacja Dowodu Osobistego

  • Adres​

  • Numer DO

  • Pesel

  • Ważność DO

 7. KNF [Tylko dla Przedsiębiorcy]

  • Liczba ostrzeżeń​

 8. Historia najmów

  • Liczba wynajmów ze statusem "Trwający wynajem"​

  • Liczba wynajmów ze statusem "Niezgodnie z umową"

  • Liczba wynajmów ze statusem "Przywłaszczenie"

  • Liczba wynajmów ze statusem "Kradzież"

  • Liczba wynajmów ze statusem "Wypowiedzenie przez Rac"

 9. Uprawnienia [weryfikacja dokumentu prawa jazdy]

  • Nie znaleziono dokumentu​

  • Prawo jazdy nie aktywne

  • Dokument nieważny

możliwe opcje.jpg

2. Konfiguracja algorytmu Status Czerwony

Status czerwony powinien być zarezerwowany dla najemców, którym absolutnie nie powinniśmy wypożyczyć pojazdu. Oczywiście, parametry według których klient ma być oceniony statusem Czerwonym należą do Was. Wszystkie parametry możecie konfigurować na zasadzie łączenia (opcja "i" czyli AND) bądź warunkowania (opcja "lub" czyli OR). Dla objaśnienia, np. klient czerwony to:

 • Parametr 1 "AND" Parametr 2 "OR" Parametr 3

 • Parametr 1 "OR" Parametr 2 "AND" Parametr 3

Korzystając z opcji "+Rule" możemy dodawać zasady algorytmu.

Korzystając z opcji "+Ruleset" możemy dodawać zbiory zasad algorytmu.

Dla przykładu pomyślmy jakiego klienta na pewno nie chcieli byśmy obsługiwać. Więc... nie chcemy klienta który:

 1. dopuścił się choć 1 Przywłaszczenia "LUB"

 2. ma zadłużenie powyżej 2 tyś. zł zarejestrowane w BIG "i"

 3. ma już 3 trwające wynajmy [w przypadku Przedsiębiorcy to może być zupełnie normalne, jednak w przypadku Konsumenta... mało przekonujące:)] "i"

 4. zmieniał dane dowodu osobistego powyżej 2 razy

Według powyżej przyjętych założeń nasza konfiguracja powinna wyglądać następująco [patrz screen].

 1. Wybierz AND

  • ustaw - Historia wynajmów --> Liczba wynajmów ze statusem "Przywłaszczenie" >= 1

 2. Kliknij "+Ruleset" i "+Rule" a następnie wybierz OR

  • ustaw - Biura informacji Gospodarczej --> Suma zadłużenia >= 2000

 3. Kliknij "+Rule"

  • ustaw - Wnioski --> liczba udzielonych wynajmów >= 3

 4. Kliknij "+Rule"

  • ustaw - Historia zmian danych --> Liczba zmian danych DO >= 2

 5. Kliknij "ZAPISZ"

czerwony.jpg

3. Konfiguracja algorytmu 
Status Pomarańczowy

Status pomarańczowy powinien być zarezerwowany dla najemców, co do których mamy uzasadnione obawy co do wypożyczenia pojazdu. Oczywiście, parametry według których klient ma być oceniony statusem Pomarańczowym należą do Was. Wszystkie parametry możecie konfigurować na zasadzie łączenia (opcja "i" czyli AND) bądź warunkowania (opcja "lub" czyli OR). Dla objaśnienia, np. klient czerwony to:

 • Parametr 1 "AND" Parametr 2 "OR" Parametr 3

 • Parametr 1 "OR" Parametr 2 "AND" Parametr 3

Korzystając z opcji "+Rule" możemy dodawać zasady algorytmu.

Korzystając z opcji "+Ruleset" możemy dodawać zbiory zasad algorytmu

Dla przykładu pomyślmy jaki klient powinien sprawić, że zaczniemy się zastanawiać nad wypożyczeniem pojazdu lub w jakim przypadku Wasz pracownik powinien uzyskać pozwolenie na wypożyczenie auta. Klient ograniczonego zaufania to:

 1. ma 2 aktywne wnioski o wynajem w innych wypożyczalniach "LUB"

 2. ma 2 wynajmy zakończone statusem "Niezgodnie z umową" "LUB"

 3. ma zadłużenie powyżej 700 zł zarejestrowane w BIG "LUB"

 4. zmieniał adres zamieszkanie powyżej 3 razy

Według powyżej przyjętych założeń nasza konfiguracja powinna wyglądać następująco [patrz screen].

 1. Wybierz OR

  • ustaw - Wnioski --> Liczba aktywnych wynajmów >= 2

 2. Kliknij "+Rule" 

  • ustaw - Historia wynajmów --> Liczba wynajmów ze statusem "Niezgodnie z umową" >= 2

 3. Kliknij "+Rule"

  • ustaw - Biura informacji Gospodarczej --> Suma zadłużenia >= 700

 4. Kliknij "+Rule"

  • ustaw - Historia zmian danych --> Liczba zmian adresu >= 3

pomarańcz.jpg

4. Konfiguracja algorytmu 
Status Zielony

Status Zielony przewidziany jest dla klientów, którzy nie zostali wykluczeni przez status Czerwony bądź Pomarańczowy. W związku z tym, nie ma konieczności jego konfiguracji :)

Jeżeli przy weryfikowanym kliencie zapali się Zielony znacznik, oznacza to, iż klient ten nie ma w Platformie Rentbase zarejestrowanych zdarzeń, które określiliście jako Czerwone bądź Pomarańczowe. 

zielen.jpg

Wykorzystaj pełny potencjał
algorytmu oceny Rentbase

Jeżeli potrzebujesz pomocy w konfiguracji algorytmu
bądź chcesz w pełni wykorzystać jego możliwości,
skontaktuj się z nami. 
Nasz konsultant udzieli niezbędnego wsparcia.

BIGDATABOX Logo
rentbase _newlogo.png
ADRES

BIGDATABOX Sp. z o.o.

Marka Kotańskiego 8 lok.7

10-160 Olsztyn

office@bigdatabox.pl

Tel: 793 355 307

NIP: 7393917784

SPOŁECZNOŚĆ
 • Bigdatabox Linkedin
 • RentBase Facebook
bottom of page